za porudžbine preko 5000 RSD beplatna dostava

reklamacije

reklamacije

Kupac ima pravo da podnese prigovor u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača i Pravilnika o postupku i načinu rešavanja reklamacija potrošača na robu.

Kupac potvrđuje ispravno primanje robe svojim potpisom na dostavnom listu prilikom preuzimanja paketa. U slučaju da je sadržaj pošiljke oštećen ili nepotpun, kurirska služba omogućava reklamaciju u roku od 24 sata od trenutka preuzimanja pošiljke.

Zakonom nije predviđen povrat sledeće vrste robe: robe koja može pokvariti svojstva tokom vremena ili ima ograničen rok trajanja, zapečaćene robe koja je otpečaćena nakon isporuke i ne može se vratiti iz zdravstvenih ili higijenskih razloga.

Kupac može prijaviti zahtev za reklamaciju proizvoda kupljenih putem internet sajta AU INSPIRA SANA slanjem e-mail poruke na adresu kontakt@inspirasana.rs. Zahtev za reklamaciju mora sadržati broj transakcije (dobijen u e-mail potvrdi kupovine) i broj računa kojim je transakcija izvršena. AU Apoteka „INSPIRA SANA“ će potvrditi prijem reklamacije putem elektronske ili pisane komunikacije i odgovoriti na zahtev u skladu sa zakonskim rokovima (najviše 8 dana od datuma podnošenja reklamacije). Odgovor će biti dostavljen putem e-maila, a sadržavaće i broj pod kojim je reklamacija evidentirana.

Rok za rešavanje reklamacije ne sme preći 15 dana (30 dana za tehničku robu) od dana podnošenja reklamacije. Rok se prekida prilikom odgovora prodavca, a nastavlja se kada kupac odgovori prodavcu. Ako kupac ne odgovori u roku od tri dana, smatraće se da nije saglasan sa predloženim rešenjem.

Ukoliko iz objektivnih razloga nije moguće ispuniti zahtev kupca u dogovorenom roku, AU Apoteka „INSPIRA SANA“ će obavestiti kupca o produženju roka i dužna je da dobije njegovu saglasnost. Produženje roka je moguće samo jednom.

U slučaju odbijanja reklamacije, prodavac je dužan pružiti obaveštenje o odbijanju i obrazložiti razloge. Takođe, kupac će biti informisan o mogućnostima vansudskog rešavanja spora i nadležnim telima.

Ako kupac ima garanciju za proizvod i reklamacija se podnosi nakon isteka 2 godine od dana kupovine, reklamaciju je dužan uputiti davaocu garancije.

AU Apoteka „INSPIRA SANA“ je odgovorna za saobraznost robe ugovoru i za nesaobraznost koja se pojavi u roku od 2 godine od dana prelaska rizika na kupca. Ako nesaobraznost nastane u prvih 6 meseci, pretpostavlja se da je postojala od početka, osim ako je to suprotno prirodi robe.

U slučaju nesaobraznosti, kupac može zahtevati otklanjanje nedostatka bez naknade, zamenu ili umanjenje cene. Nakon 6 meseci, kupac može zahtevati otklanjanje nedostatka uz izričitu saglasnost. Sve troškove vezane za otklanjanje nesaobraznosti snosi prodavac. Kupac ne može raskinuti ugovor ako je nesaobraznost neznatna.

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti, kupac je odgovoran za slanje robe na servis i snosi sve povezane troškove. AU Apoteka „INSPIRA SANA“ može pomoći u informisanju o dostupnim servisima posle isteka roka saobraznosti.

Reklamacioni list možete preuzeti ovde.

Popunite sva tražena polja i potpišite Obrazac zahteva. Nakon toga, zajedno sa kopijom računa ili drugog dokaza o kupovini, pošaljite skeniranu verziju na e-mail adresu kontakt@inspirasana.rs. Nakon prijema zahteva, kurir će doći na Vašu adresu i preuzeti fizički primerak Zahteva, kao i reklamiranu robu, račun i kopiju računa ili drugi dokaz o kupovini.

0
    0
    Vaša korpa
    Vaša korpa je praznaVrati se u shop